Senin, 23 Januari 2006

Hikmah Ketika Sakit

Setiap manusia pasit pernah merasakan sakit, betul! Padahal jika kita mengetahui hikmah ketika sakti, pasti semua manusia tidak akan banyak yang mengeluh...

Biar tidak pada mengeluh, saya akan coba berikan beberapa hikmah ketika sakit, semoga dengan membaca hikmah ini, kita tidak akan pernah mengeluh lagi.. Insya Allah!

Berikut hikmah ketika sakit :


1. Mendapat Kebaikan
Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk mendapat kebaikan, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepadanya. (HR. Bukhari-Muslim)

2. Menghapus Kesalahan-Kesalahan
Tiada balasan bagi seorang muslim yang ditimpa penderitaan, kepayahan, kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan dari yang menusuknya, kecuali Allah SWT akan melebur atau menghapus kesalahan-kesalahannya. (HR. Bukhari-Muslim)

3. Mendapatkan Pahala Ibadah
Apabila seorang hamba sakit atau berpergian, maka dituliskan baginya pahala ibadah seperti pahala ibadah yang ia lakukan ketika mukim (tinggal di kampung halaman) dan sehat. (HR. Bukhari)

4. Dicatat Sebagai Kebaikan
Sangat menakjubkan sifar orang mukmin, semua sifatnya baik. Hal ini tidak dimiliki oleh seorangpun kecuali orang mukmin, jika ia mendapat kesenangan ia bersyukur dan jika ia ditimpa cobaan atau musibah ia bersabar, maka hal ini juga menjadi kebaikan baginya. (HR. Muslim dan Ahmad)

Inilah hikmah ketika sakit, yang selam ini belum kita ketahui betul. Semoga dengan kita mengetahui hikmah ini, kita senantiasa selalu bersabar dan tawakal kepada Allah SWT dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah SWT.

Posted In Tentang Sakit | Tags : hikmah ketika sakit, orang sakit, tentang sakit, pahala ibadah.


www.kumpulanrenunganmalam.blogspot.com